Šušvė – Nevėžis

Šušvė  žemiau Angirių HE – dinamiška „laukinė“ upė . Išskyrus Josvainius, krantai negyvenami, slėnis siauras, vingiuotas, apaugęs medžiais ir krūmais, daug stačių vaizdingų skardžių.  Vagoje akmenuotos rėvos.  Vingiuotas Šušvės žemupio slėnis – kraštovaizdžio draustinis.

 

Vandens lygis ir praplaukimo sąlygos labai priklauso nuo Angirių HE darbo. Plaukti galima, jei dirba nors viena HE turbina, tada vandens užtenka normaliam  techniškam plaukimui,  rėvose akmenys kyšo virš vandens. Jei abi turbinos uždarytos, vandens plaukimui užtenka tik ramiose vietose, o rėvų ruožuose per seklu, tenka bristi. Kai potvyniai ar po liūčių laikotarpio dirba abi turbinos, vanduo upėje aukštas, akmenys pasislepia po vandeniu, srovė stipri, plaukimas labai dinamiškas ir greitas.

   Populiariausias maršrutas nuo Angirių HE  iki Panevėžiuko. Atstumas 31 km (t. t. 6 km Nevėžio upe). Plaukimo laikas 5-6 val. (kai dirba viena HE turbina) ir apie 4 val. , kai dirba abi HE turbinos.  Pastaruoju atveju 25 km atstumą nuo HE užtvankos iki Šušvės žiočių galima nuplaukti per 3 val. Smagus plaukimas kaip kalnų upėje.
Startavus nuo Josvainių, prie vidutinio vandens lygio iki Panevėžiuko galima atplaukti per 4 val. O ramų plaukimą Nevėžiu paįvairina sraunumos. Jei Nevėžyje potvynis, Šušvės paskutinis kilometras būna apsemtas.